מובילים את הכלכלה המעגלית בישראל

למען עתיד טוב יותר לכולנו

מהי כלכלה מעגלית?

גישה מערכתית להתפתחות כלכלית שנועדה להועיל לעסקים, לחברה ולאיכות הסביבה. בניגוד למודל הליניארי 'קח-השתמש-זרוק', כלכלה מעגלית מתחדשת מעצמה ומטרתה לקשור את הצמיחה בהדרגה מצריכת משאבים סופיים.
כלכלה מעגלית | מיחזור | נייר חדרה

יעילות וקיימות - זה שם המשחק

יישום כלכלה מעגלית נובע מתפיסה השואפת להשאיר משאבים במעגל הייצור והצריכה לפרק זמן ממושך ובחשיבות הצורך בכלכלה לעבוד ביעילות האפשרית – עבור עסקים מכל גודל, מזעיר ועד תאגידי ענק. העקרונות בבסיס שיטה זו הם מיחזור ושימוש חוזר במוצרי צריכה ובחומרי גלם, כמו גם עקרונות של יעילות וחיסכון.

מה אם היינו אומרים לכם שאפשר לבנות כלכלה המשתמשת בדברים במקום לנצל אותם?

אנו מתכננים מוצרים באופן שיצמצם את השפעתם השלילית על הסביבה, החל משלב חומר הגלם ועד לשימוש בהם.

כלכלה מעגלית שמה במרכז פעילויות אשר משמרות ערך בצורת אנרגיה וחומרים. לכן, אנו מקפידים לתכנן את מוצרינו לעמידות, שימוש חוזר, ייצור מחדש ומיחזור כדי לשמור עליהם כחומרים המסתובבים במשק – במעגל בלתי נגמר. 

כלכלה מעגלית | קיימות

3 היתרונות המרכזיים
של כלכלה מעגלית

צמיחה כלכלית

חסכון בחומרי גלם

שמירה על הסביבה

איך אנחנו עושים את זה?

אריזת קרטון | כרמל פרנקל

ייצור אריזות קרטון

מתקן לאיסוף ומיחזור קרטון | אמניר

איסוף ומיחזור פסולת קרטון

גלילי נייר לקרטון | נייר חדרה

ייצור גלילי נייר ממוחזר לקרטון