מצגות שוק ההון

2016-2021

סקירת פעילות

בעמוד זה ניתן לראות את מצגות שוק ההון שלנו. במצגות אילו אנו סוקרים את תחום פעילותינו תוך התייחסות לחדשנות, מנועי צמיחה, מגמות בשוק ועוד. לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר.
מסמכים | נייר חדרה

אוגוסט 2021

שיפור בכל מדדי הרווחיות, עיקר הגידול ברווח הגיע מגלילי נייר לקרטון ומכרמל %40 שיפור ברווחיות מגזרי שרשרת הערך. תפוקות הייצור גבוהות יותר, הביקוש העולמי למוצרי אריזה מקרטון צומח ומחירי המכירה עולים...

מסמכים | נייר חדרה

מאי 2021

רבעון ראשון טוב ומומנטום חיובי. תהליכים ארוכים שהבשילו מתבטאים בשיפור כל מדדי הרווחיות. השוק במגמה חיובית והגידול ביקוש מעניק רוח גב ומעצים את תרומת השיפור התפעולי. הפעילות להסבת מכונה 4 ממשיכה וצפויה להימשך גם בשנת 2022. החברה איתנה וממשיכה להשקיע, לחלק דיבידנד ולהישאר ברמת המינוף הנמוכה...

מסמכים | נייר חדרה

מרץ 2021

שנת הקורונה הוכיחה את יציבות השוק בו פועלת הקבוצה ויציבותה של נייר חדרה. תהליכים ארוכים הבשילו השנה לכדי שיפור תפעולי ניכר המתבטא בגידול בהיקף הייצור וביעילותו. נקודת פיתול במצב השוק, שינוי מגמה לטובה השיפור התפעולי ומצב השוק מהווים נקודת פתיחה טובה לשנת 2021. הפעילות להסבת מכונה 4 ממשיכה וצפויה להימשך גם בשנת 2022...

מסמכים | נייר חדרה

יולי 2019

דירקטוריון החברה אישר את האצת האסטרטגיה ע"י מהלך חוצה חברה, שבמרכזו הסבת מכונה 4 מייצור ניירות כתיבה והדפסה לייצור גלילי נייר לקרטון. יציאה מהאוקיינוס האדום והשלמת מיקוד פעילות החברה בכחול=אריזה. תועלות המהלך, שצפוי לארוך כ- 24 חודשים, צפויות להשיא ערך בכל מגזרי הפעילות..

מסמכים | נייר חדרה

מאי 2018

שוק גלילי נייר לקרטון, שונה משוק הנייר ה"לבן", נייר כתיבה והדפסה, והוא בעל מאפיינים חיוביים מעודדי צמיחה: ביקוש קשיח למדי המונע על ידי הגידול באוכלוסייה, ה- GDP ורמת החיים, היקפי הייצור והמכירה גדלים לאורך השנים באופן עקבי...

מסמכים | נייר חדרה

נובמבר 2017

יתרון תחרותי, סינרגיה והזדמנות לצמיחה רווחית בשוק האריזה, ליבת הפעילות של החברה מציג צמיחה יציבה לאורך עשרות שנים ומואצת בשנים האחרונות, אמצעי הייצור בשיעור ניצול גבוה, גידול מתמיד בשיעור החדירה של הניירות הממוחזרים, שיפור עקבי ברווחיות ואיתנות פיננסית ונזילות...

מסמכים | נייר חדרה

מרץ 2017

סקירת תחומי הפעילות שוק האריזה - ניירות אריזה ומוצרי אריזה וקרטון 2016-2015 - שנים של Turnaround ושיפור ניכר בתוצאות הכספיות מבט קדימה - מנועי צמיחה והתייעלות עתידיים...

מסמכים | נייר חדרה

ינואר 2016

שלושה מהשווקים המהווים את לב העשייה של החברה: נייר אריזה, מוצרי קרטון ואריזה ומיחזור וקיימות, הם שווקים עם ביקוש הולך וגדל. המיקוד בליבת העסקים סייע לבצע Turnaround מוצלח שהתבטא בהורדה דרמטית של המינוף ושיפור ניכר ברווחיות...